Ask Experts Questions for FREE Help !
Ask
  lennart's Avatar
  lennart Posts: 1, Reputation: 1
  New Member
   
  #1

  Dec 14, 2015, 05:21 AM
  Formule excel
  Goedemiddag,

  Allereerst, ik werk niet dagelijks met Excel, maar ik kan er redelijk mee overweg.
  Nu sta ik voor een grotere uitdaging, wie kan mij hierbij helpen?
  Het gaat om het volgende:

  Ik will in Excel een module ontwikkelen, waarbij een 4-tal componenten in 1 keer een totaalprijs genereren. De componenten betreffen in dit verhaal ''plaatmateriaal''. Deze worden op elkaar verlijmd waardoor het 1 eindproduct dient te worden. Hieronder de Componenten:

  Component 1: W980lam (code/tekst) afmeting: 3050x1300mm prijs 8,25m2
  Component 2: MDF18305130 (code/tekst) afm. 3050x1300mm prijs 5,85m2
  Component 3: W980lam (code/tekst afmeting: 3050x1300mm prijs 8,25m2
  Component 4: verweking/productieproces (code/tekst) 5,- m2

  Ik heb een aantal vragen hierover:
  1. Normaliter berekenen wij dit met de rekenmachine. Prima te doen, maar dit moet makkelijker kunnen. Nu will ik in Excel voor de medewerkers bij mijn bedrijf zorgen that er maar 3 velden ingevuld moeten worden namelijk component 1 t/m 3. Het mooiste is om bij componenten 1 t/m 3 met tekstvelden te werken. Als iemand w980lam intypt, deze automatisch de prijs en afmeting doorrekent voor de totaalprijs, hoe kan dit?
  2. Wij werken met honderden codes/teksten, hoe kan ik ervoor zorgen zodra ik in een veld bijv. Component 1 de code: w980lam intypt, deze herkent wordt en de gegeven overneemt?

  ik hoop date zo duidelijk is. Ik ben benieuwd naar de reacties.

  M.v.g. Lennart
  Curlyben's Avatar
  Curlyben Posts: 18,474, Reputation: 1857
  Admin & Wine Expert
   
  #2

  Dec 14, 2015, 05:25 AM
  For those that don't read Dutch:
  Quote Originally Posted by Translated
  Good afternoon,

  First of all, I do not work daily with Excel, but I can reasonably handle it.
  Now I am more of a challenge, who can help me?
  It involves the following:

  I will excel in developing a module, generating a 4-many components a total price in one time. The components concern in this story '' sheet ''. These are glued together so that the first end should be. Below, the components:

  Component 1: W980lam (code / text) size: 3050x1300mm price € 8,25m2
  Component 2: MDF18305130 (code / text) dim. 3050x1300mm price € 5,85m2
  Component 3: W980lam (code / text size: 3050x1300mm price € 8,25m2
  Component 4: softening / production (code / text) € 5, - m2

  I have a few questions:
  1. Normally we calculate it using the calculator. Doing fine, but this should be easier. Now will I in Excel for the employees at my company sure that 'there are only three fields must be filled namely component 1 t / m 3. It is best to update components 1 / m 3 with text fields. If someone w980lam enter, it automatically calculates the price and size of the total price, how can this be?
  2. We work with hundreds of codes / texts, how can I make when I'm in a field eg Component 1 of the code. W980lam enter, recognizes this and is taking over the data?

  I hope date is so clear. I'm looking forward to the reactions.

  M.v.g. Lennart

Not your question? Ask your question View similar questions

 

Question Tools Search this Question
Search this Question:

Advanced Search

Add your answer here.


Check out some similar questions!

How to connect one excel sheet to other excel sheet [ 28 Answers ]

How to connect one excel sheet to other excel sheet.

How to link multiple excel sheets to one main source excel sheet [ 7 Answers ]

I have a master price list and multiple ( individule ) sheets for customers.. I would like to , when input data in the price list to link and update to all other sheets... ( I do not want to have a source sheet with tabs) Thanks

Help with excel [ 1 Answers ]

How can I copy a format and paste it?

Excel [ 2 Answers ]

I want to set up a way for me to insert some information into a table on excel and if a certan word is input then it will copy that line of info to a another sheet within the spreadsheet have you got any ideas the help would be much appreciated

Excel 2007 to have excel 2003 look? [ 6 Answers ]

Hey I have Microsoft Excel 2007, from my course at college I have been given instructions to do a task. However these instructions are for excel 2003. How do I change my excel 07 to look like excel 03 so that it is easier. I know there is a way, help greatly appreicated thanks.


View more questions Search