Ask Me Help Desk

Ask Me Help Desk (https://www.askmehelpdesk.com/forum.php)
-   Spreadsheets (https://www.askmehelpdesk.com/forumdisplay.php?f=395)
-   -   Formule excel (https://www.askmehelpdesk.com/showthread.php?t=819404)

 • Dec 14, 2015, 05:21 AM
  lennart
  Formule excel
  Goedemiddag,

  Allereerst, ik werk niet dagelijks met Excel, maar ik kan er redelijk mee overweg.
  Nu sta ik voor een grotere uitdaging, wie kan mij hierbij helpen?
  Het gaat om het volgende:

  Ik will in Excel een module ontwikkelen, waarbij een 4-tal componenten in 1 keer een totaalprijs genereren. De componenten betreffen in dit verhaal ''plaatmateriaal''. Deze worden op elkaar verlijmd waardoor het 1 eindproduct dient te worden. Hieronder de Componenten:

  Component 1: W980lam (code/tekst) afmeting: 3050x1300mm prijs 8,25m2
  Component 2: MDF18305130 (code/tekst) afm. 3050x1300mm prijs 5,85m2
  Component 3: W980lam (code/tekst afmeting: 3050x1300mm prijs 8,25m2
  Component 4: verweking/productieproces (code/tekst) 5,- m2

  Ik heb een aantal vragen hierover:
  1. Normaliter berekenen wij dit met de rekenmachine. Prima te doen, maar dit moet makkelijker kunnen. Nu will ik in Excel voor de medewerkers bij mijn bedrijf zorgen that er maar 3 velden ingevuld moeten worden namelijk component 1 t/m 3. Het mooiste is om bij componenten 1 t/m 3 met tekstvelden te werken. Als iemand w980lam intypt, deze automatisch de prijs en afmeting doorrekent voor de totaalprijs, hoe kan dit?
  2. Wij werken met honderden codes/teksten, hoe kan ik ervoor zorgen zodra ik in een veld bijv. Component 1 de code: w980lam intypt, deze herkent wordt en de gegeven overneemt?

  ik hoop date zo duidelijk is. Ik ben benieuwd naar de reacties.

  M.v.g. Lennart
 • Dec 14, 2015, 05:25 AM
  Curlyben
  For those that don't read Dutch:
  Quote:

  Originally Posted by Translated
  Good afternoon,

  First of all, I do not work daily with Excel, but I can reasonably handle it.
  Now I am more of a challenge, who can help me?
  It involves the following:

  I will excel in developing a module, generating a 4-many components a total price in one time. The components concern in this story '' sheet ''. These are glued together so that the first end should be. Below, the components:

  Component 1: W980lam (code / text) size: 3050x1300mm price € 8,25m2
  Component 2: MDF18305130 (code / text) dim. 3050x1300mm price € 5,85m2
  Component 3: W980lam (code / text size: 3050x1300mm price € 8,25m2
  Component 4: softening / production (code / text) € 5, - m2

  I have a few questions:
  1. Normally we calculate it using the calculator. Doing fine, but this should be easier. Now will I in Excel for the employees at my company sure that 'there are only three fields must be filled namely component 1 t / m 3. It is best to update components 1 / m 3 with text fields. If someone w980lam enter, it automatically calculates the price and size of the total price, how can this be?
  2. We work with hundreds of codes / texts, how can I make when I'm in a field eg Component 1 of the code. W980lam enter, recognizes this and is taking over the data?

  I hope date is so clear. I'm looking forward to the reactions.

  M.v.g. Lennart


 • All times are GMT -7. The time now is 08:00 PM.