Some one has done black magic tona totka on me and my family/sab kam me vandha/bina karana beemari rahiti hai/Dabai nahi lagti/ghar me kalessh/wife se ladai rathi hai